Culture

...

Culture

NPS认证事业处-新产品安全认证中心

东莞市新标标准技术服务有限公司

NPS新标标准-管理理念

          -熟悉法规和标准的技术人员

          -设备数据的精准为服务基础

          -完善的系统网络和管理体系

          -持续提升客户满意度为目标

NPS新标标准-发展方向

          -我们致力于提升品牌形象

          -我们致力于发展新标标准

          -为客户提供新标标准服务

         -为客户提供全球新标标准-的认证服务方案

NPS新标标准-服务理念

         -坚持数据的精准与独立公正性

         -遵循相关法规和技术认证标准

         -遵守企业商业技术机密为基础

         -以人文道德的基础为企业文化